Lening berekenen

Zelf uw lening berekenen

U kunt uw lening berekenen door uit te gaan van het bedrag dat u graag wilt lenen en op basis daarvan de rentelasten en aflossing te bepalen. Het is daarbij uiteraard van belang om rekening te houden met de looptijd, aangezien die ervoor kan zorgen dat u korter of langer kosten dient te maken. Kijk goed naar de rente en de looptijd, maar houd ook rekening met eventuele variabele factoren. U kunt op die manier uw lening berekenen, zodat u vooraf goed weet waar u aan toe bent.

Lening berekenen op basis van de rente

U kunt uw lening berekenen op basis van de rente door goed te kijken naar het bedrag dat u graag wilt lenen en daar de kosten per maand tegenover te zetten. Op het moment dat u 7% rente gaat betalen, betekent dit bij een bedrag van €30.000, dat u maandelijks €175 aan rente zal betalen. Uiteraard zal dit bedrag lager worden op het moment dat u gaat aflossen. U kunt de lening berekenen door 7% te nemen van €30.000 en dat vervolgens te delen door het aantal maanden per jaar (12).

Lening berekenen op basis van de looptijd

Daarnaast kunt u uw lening berekenen op basis van de looptijd. U houdt dan rekening met de looptijd van de lening, aangezien die ervoor kan zorgen dat de kosten op termijn op zullen lopen. Een relatief lage rente kan er bijvoorbeeld interessant uit zien, maar wanneer de looptijd erg lang is kunnen de kosten aan de andere kant nog altijd hoog zijn. Een lening berekenen op basis van de looptijd is iets ingewikkelder, maar u kunt opnieuw gebruik maken van de rente. Indien u 72 maanden lang €30.000 leent tegen een rente van 7%, zullen de kosten van de lening uiteindelijk €6.576 zijn, bovenop het bedrag dat u natuurlijk af dient te lossen. U kunt de lening berekenen door de rentekosten per maand te nemen, voor de gehele looptijd.

Vaste of variabele rente en looptijd

Gaat u een lening berekenen? Houd dan altijd rekening met een eventuele variabele rente of looptijd. Indien u ervoor kiest om een doorlopend krediet, of een variant daarvan (WOZ krediet) af te sluiten, zal u waarschijnlijk een variabele rente gaan betalen. Bovendien staat de looptijd niet altijd vast en kunt u ervoor kiezen om meer of minder geld op te nemen. Een lening berekenen kan dan beter worden omschreven als het maken van een inschatting.

Lening berekenen en vergelijken

U kunt de lening berekenen om te bepalen wat u maandelijks kwijt zal zijn aan het krediet, of wat het u in totaal zal kosten, maar u heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om een vergelijking uit te voeren. Door meerdere leningen te berekenen kunt u deze naast elkaar zetten en de variant afsluiten die voor u het meest interessant is. Ga er dus even rustig voor zitten. U kunt op die manier uw lening berekenen, om er uiteindelijk voor te zorgen dat u op een verantwoorde en zo voordelig mogelijke manier geld kunt lenen.