Kredietbescherming

Als u een lening afsluit, kunt u ervoor kiezen om daarbij ook een kredietbescherming af te sluiten. Met een kredietbescherming hoeft u zich geen zorgen te maken over de betaalbaarheid van uw financiering bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Werkloosheidsbescherming
Wanneer u tijdens de looptijd van de lening uw baan verliest dan neemt de werkloosheidsbescherming de maandelijkse betalingen van de lening over. Het verzekerd bedrag bij een werkloosheidsbescherming is daarom meestal gelijk aan het maandtermijn van de lening.

Arbeidsongeschiktheidsbescherming
Wanneer u tijdens de looptijd van de lening langdurig ziek of arbeidsongeschikt raakt dan neemt de arbeidsongeschiktheidsbescherming de maandelijkse betalingen van de lening over. Het verzekerd bedrag bij een arbeidsongeschiktheidsbescherming is daarom meestal gelijk aan het maandtermijn van de lening.

Overlijdensrisicobescherming
Mocht u tijdens de looptijd van de lening komen te overlijden dan zorgt de overlijdensrisicobescherming ervoor dat de restant schuld van uw lening wordt kwijtgescholden. Uw nabestaanden blijven dan niet achter met uw lening. Het verzekerd bedrag bij een overlijdensrisicobescherming is daarom meestal gelijk aan het kredietlimiet van de lening.

Wanneer u meer wilt weten over de kosten van onze dienstverlening ten aanzien van kredietbescherming en wat wij voor u kunnen betekenen, leest u dan ons Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken.